Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved
en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt
elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til
Sundhedsstyrelsens indskæ
rpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD-, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen og aftale næste fremmødetid i klinikken.

Der
vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1-3 måneders
forbrug ad gangen (intervallet er afhængig af medicintypen – afgøres af
lægen) og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.