Kommunerne

Vi har daglig kontakt med kommunen – det være sig bl.a. i pensionssager, boligproblemer, medicintilskud, hjemmeplejen, spørgsmål vedr. plejebolig/ældrebolig og sygemeldinger.Til behandling af sager i kommunen kræves således ofte oplysninger fra “egen læge”.

Speciallæger

I visse vanskelige tilfælde besluttes det, at et sygdomstilfælde bør vurderes af en speciallæge. Gruppe 1 patienter skal for at få ydelsen vederlagsfrit hos speciallægen henvises af “egen læge”.Med henvisningen i hånden kan du frit vælge mellem alle speciallæger, der har overenskomst med sygesikringen. Ofte anbefaler vi imidlertid en speciallæge på baggrund af vores viden om den enkelte læges specifikke viden og kunnen.

Fysioterapeuter

Visse tilstande kan med fordel behandles eller efterbehandles hos en fysioterapeut. De fleste fysioterapeuter har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at patienter med henvisning fra “egen læge” kan få tilskud til behandling.

Kiropraktorer

I visse tilfælde kan lidelser i det såkaldte bevægeapparat – specielt ryggen – med fordel behandles hos kiropraktor. Behandling hos kiropraktor kræver ingen form for henvisning, og der er egenbetaling. Ofte vil vi kontakte kiropraktoren telefonisk eller skriftligt forud for kontakten.

Psykologer

I særlige tilfælde af alvorlig psykisk karakter kan “egen læge” henvise til psykologbehandling, hvorefter der ydes tilskud til behandlingen.

Fodterapeuter

Ved visse fodlidelser henviser “egen læge” til behandling hos fodterapeut, således at der ydes tilskud.

Alternative behandlere

Vi er helt bevidste om brugen af alternative behandlere, og vi har et temmeligt afslappet forhold hertil. Vi drøfter gerne de tilbud, der gives fra “de alternative” og giver vores forslag til det rimelige i brugen heraf. Vi opfordrer patienterne til at fortælle om brugen af “de alternative”, da nogle af de stoffer, der benyttes, kan indvirke uheldigt på den af os ordinerede medicin.