Hermed en kort gennemgang af, hvad nogle af de forskellige blodprøvesvar betyder.

Når der kommer en mail med dine blodprøveresultater er der derfor flere kolonner både med resultat samt normal område.

Selv om en værdi umiddelbart ligger uden for normalområdet, kan det forekomme, at vi skriver, at prøven er normal. Det skyldes, at nogle afvigelser er ubetydelige. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte lægen enten elektronisk, telefonisk eller ved en konsultation, hvis du ønsker yderligere uddybning af svarene.

Hermed en lille over nogle af de mest almindelige blodprøver, som vi tager i praksis:

Hæmoglobin = Blodprocent

Leucocytter = Hvide blodlegemer (infektionstal)

Trombocytter = Blodplader

Væske-/nyretal = Natrium, kalium, karbamid, ion-Ca, kreatinin, eGFR

Levertal = Basisk fosfatase (BASF), alanin-amino-transferase (ALAT), bilirubin, GGT

SR = Sænkningsreaktion

BS = Blodsukker

HbA1c = Glykeret hæmoglobin (”sladrehank” for BS-niveauet de sidste måneder)

CRP = Infektionstal

Total-kolesterol = Det samlede kolesteroltal

LDL og HDL er undergrupper af det totale kolesteroltal. LDL er det ”dårlige/lede” kolesterol. HDL er det ”gode/hellige”.

Triglycerider er også en gruppe fedtstoffer.

Hvis
din urin eller fx et inficeret sår er blevet undersøgt for bakterier,
får du et dyrkningssvar, hvor der står R eller S ud for forskellige
antibiotika. R betyder, at bakterien er resistent (modstandsdygtig) over
for det pågældende stof, der således ikke kan bekæmpe bakterien. S
derimod betyder, at bakterien er sensitiv (følsom), dvs. kan blive
bekæmpet af det pågældende stof. Det kan derfor sommetider være
nødvendigt at skifte antibiotikum efter dyrkningssvaret forligger.