Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Name

Aleksander Bill Hansen

Uddannelseslæge

Aleksander er i HU, (hoveduddannelsesforløb). Han vil komme i klinikken en gang om måneden fra 01.09.2023

Camilla Jøhnk

Camilla Jøhnk

Uddannelseslæge

Camilla er uddannelseslæge og er hos os fra 01.09.2023 til 29.02.2024