Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Name

Aleksander Bill Hansen

Uddannelseslæge

Aleksander er i HU, (hoveduddannelsesforløb). Han vil komme i klinikken en gang om måneden fra 01.09.2023

Ebbe Slater Christensen

Ebbe Slater Christensen

Uddannelseslæge

Ebbe er KBU læge (klinisk basis uddannelse).
Han er her fast fra 01.03.24-28.08.2024

Katrine Mortensen

Katrine Mortensen

Uddannelseslæge

Katrine er i HU (hoveduddannelse).
Hun vil være fast i klinikken fra
15.04.24-30.09.24