Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Aleksander Bill Hansen

Aleksander Bill Hansen

Uddannelseslæge

Aleksander er i HU (hoveduddannelsesforløb) Han vil komme i klinikken en gang om måneden.

André Shamoun

André Shamoun

Uddannelseslæge

André er KBU læge
(klinisk basisuddannelse) hos os fra 01.03.2022 til 31.08.2022