Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Aleksander Bill Hansen

Aleksander Bill Hansen

Uddannelseslæge

Aleksander er i HU (hoveduddannelsesforløb) hos os fra 01.09.2021 til 15.10.2021. Han vil efterfølgende komme i klinikken en gang om måneden.