Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet
med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe
velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen
selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en
stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En
uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har
haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Aleksander
Bill Hansen er i HU (hoveduddannelsesforløb) hos os fra 01.09.2020 til
28.02.2021. Han vil efterfølgende komme i klinikken i perioder.